lördag 27 oktober 2012

Halloween Carrot Cupcakes

New video is finally up. Sorry for not updating in a while!söndag 29 juli 2012

No video?

There will not be a video today. Sorry about that. But I will have no time to upload. So either you'll get one during the week, or not until next Sunday. Hope you can wait. :)

Det blir ingen video idag. Jag har helt enkelt inte tid att ladda upp. Så antingen kommer den upp i veckan eller nästa Söndag. Den som väntar på nåt gott. ;)

torsdag 19 juli 2012

What to bake?

I'm not sure what I'm gonna bake for the next video. I've been working all week, and just haven't though about it yet. Think, think, think. Maybe something with chocolate.. Or a pie.. Comment if you have a suggestion :)

Jag är inte säker på var jag ska bara till nästa video. Jag har jobbat hela veckan, och har inte tänkt på det än. Tänk, tänk, tänk. Kanske nånting med choklad.. Eller en paj.. Släng in en kommentar om du har nåt förslag :)

fredag 13 juli 2012

500 cinnamon buns

Got an order for 500 cinnamon buns. So I've spent the day in the kitchen today. Took all day, but now it's done.

Fick beställing på 500 kanelbullar. Spenderade alltså dagen i köket. Tog hela dagen, men nu är det klart.

lördag 7 juli 2012

My Birthday Cake video

My Birthday Cake - Shortbread cake / Mördegstårta


(Sorry about the delay.)


fredag 6 juli 2012

I'm getting a kitchen processor

A while ago I decided to, finally, buy a kitchen processor, after all these years of wanting one. I had a Kitchenaid in mind, but after reading about it, it din't seem as good as I thought it was. So in the end I decided to go for a Bosch MUM84MP1. I've ordered it, and tomorrow I'm going to pick it up. Can't wait! I hope it's a good processor. I will make a review some time.

Efter att ha väntat i flera år betstämde jag mig äntligen för att köpa en köksassistent. Jag hade tänkt mig en Kitchenaid, men efter att jag läst om den verkar den inte alls så bra som jag trodde. I slutändan bestämde jag mig istället för en Bosch MUM84MP1. Jag har beställt den, och imorgon ska jag hämta den. Äntligen! Jag hoppas på att det är en bra assistent. Omdöme kommer.